วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2552
ตอนเช้าคุมเด็กข้าแถวเคารพธงชาติ ทำสิถิติโรงเรียน ตอนเช้าไม่มีสอน เลยศึกษา เว็บ www.scribd.com สมัครสมาชิกได้แล้ว อัพไฟล์ได้แล้ว แต่หาวิธีปรับขนาดเอกสารให้พอดีกับหน้าไม่ได้ และไม่รู้วิธี ก็อปโค้ดไปใส่ blog ด้วย หาไม่เจอ แต่พยายามจะศึกษาอยุ่ค่ะ ตอนบ่ายสอน computer 2 คาบ ป.4/1 ป.4/2 สอนเรื่องการเรียกใช้งาน programs microsoft word ตอนเย็นส่งเด็กข้ามถนนกลับบ้าน

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2552
วันนี้คุมเด็กเข้าแถวตอนเช้าอย่างที่เคยทำเป็นประจำ เดินสถิติ สอน computer ป.5 ให้นักเรียนทำแผ่นพับ ตอนบ่ายสอน ภาษาอังกฤษ ป.1/1 สอนการอ่าน a-z และเขียน ตัว A ใหญ่ กับ เขียน a เล็ก ส่งเด็กกลับบ้านตอนเย็น

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2552
ตอนเช้าคุมเด็กเข้าแถวเคารพธงชาติ ทำสิถติการมาเรียนของนักเรียน คาบ 2 สอน English ป.3 เรื่อง 7 Day 1 Week ตอนบ่ายสอนสอน English ป.1 เรื่องตัวอักษรภาษาอังกฤษ แล้วสอน computer ป.6 เรื่องการแทกสไลด์ คิดคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอนเย็นส่งเด็กข้ามถนน

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2552
ทำสถิติการมาเรียนนักเรียน คาบแรกสอน english ป.2 เรื่องการใช้ a an the ปริ้นรูปภาพให้ครูมนพร ตอนบ่ายสอน computer ม.1/2 ตอนเย็นส่งเด็กข้ามถนน

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2552
สอน computer ม.1/2 บทที่ 6 เทคโนโลยีการสื่อสาร ปริ้นกระทู้ธรรม ตอนบ่าย สอน english ป.2 เรื่องการใช้ a an the ตอนเย็นส่งเด็กข้ามถนนกลับบ้าน

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2552
ตอนเช้าคุมเด็กเข้าแถวเคารพธงชาติ ปริ้นแบบฝึกหัด เรื่อส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม microsoft word ตอนบ่ายสอน computer ป.4 2 คาบ การเรียนการสอนไม่มีปัญหาเด็กเข้าใจดีค่ะ

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2552
ทำสถิติการมาเรียนของนักเรียน คาบ 3 สอนคอมพิวเอตร์ ป.5 เด็กทำงานไม่เสร็จ เลยให้โอกาสเด็กคาบสุดท้าย แล้กก็ตรวจงานเด็ก ตอนบ่ายสอน english ป.1 เรื่อง การกล่าวคำทักทาย แต่เด็กยังอ่านไม่ค่อยได้เลยค่ะ

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2552
คาบ 2 สอน english เรื่อง months ป.3 ตอนบ่าย สอน english ป.1/2 เรื่องการกล่าวทักทายในห้องเรียน สอน computer ป.6 เรื่องการแทรกข้อความและรูปภาพ ใน โปรแกรม power point

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2552
คาบ 1 สอน english ป.2/2 เรื่อง month ตอนบ่ายสอน computer ม.1/2 เรื่องบทที่ 6 เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูล ปริ้นงานให้ครูกันยารัตน์

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2552
ทำสถิติการมาเรียนของนักเรียน คาบ 2 สอน คอมพิวเตอร์ ม.1/2 จบบทที่ 6 แล้ว ให้เด็กทำแบบฝึกหัดท้ายบท ตอนบ่าย สอน english ป.2/1 เรื่อง month ให้เด็กอ่านและเขียนลงสมุด ตอนเย็นส่งเด็กกลับบ้านค่ะ

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2552